Đăng nhập
  • 28/07/2021

    Bàn Thảo Nguyên - Thủ khoa tốt nghiệp THPT năm 2021 của trường THCS&THPT Tùng Bá

    Trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021 của Trường THCS&THPT Tùng Bá, thủ khoa thuộc về em Bàn Thảo Nguyên – một cô học trò bé nhỏ, xinh đẹp, học sinh lớp 12A (Năm học 2020 - 2021) với số điểm: Văn: 7,5; Toán: 6,4; Tiếng Anh: 7,6; Sử: 7,5; Địa: 7,0; GDCD: 9,0. Điểm trung bình xét tốt nghiệp 8,35.

  • 28/07/2021

    Nông Đình Khôi - Tấm gương nghèo vượt khó

    Trong buổi nhận hỗ trợ từ Quỹ Khuyến học – Khuyến tài Tỉnh Hà Giang năm 2021, tôi nhận thấy sự có mặt của em Nông Đình Khôi, học sinh lớp 12A (Năm học 2020-2021) của Trường THCS&THPT Tùng Bá, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.